Search

Search results

    Sermam das lagrimas da Magdalena que pregou na Santa Casa da Misericordia da cidade de Coimbra o P. ...

    Oliveira, José de

    Na officina de Ioseph Ferreyra, 1676

    full