Search

Search results

    Os estrangeiros no Lima, ou Conversaçoens eruditas sobre os varios pontos de historia ecclesiastica...

    Bezerra, Manuel Gomes de Lima

    na Real Officina da Universidade, 1785

    full