Search

Biblioteca Digital da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra

Search results

  Desempenho de pregadores, nas censuras de seus ouvintes, que ao Senhor Nuno da Sylva Telles

  Colares, Nicolau Fernandes

  Na officina de Antonio Pedrozo Galra, 1700

  full
  Desempenho de pregadores, nas censuras de seus ouvintes, que ao Senhor Nuno da Sylva Telles

  Colares, Nicolau Fernandes

  Na officina de Antonio Pedrozo Galra, 1700

  full