Search

Biblioteca Digital da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra

Search results

  As obras do celebrado lusitano, o doutor Fra[n]cisco de Sá de Mira[n]da

  Miranda, Sá de

  Manoel de Lyra, 1595

  full
  As obras do celebrado lusitano, o doutor Fra[n]cisco de Sá de Mira[n]da

  Miranda, Sá de

  Manoel de Lyra, 1595

  full