Search

500 Anos da Biblioteca da Universidade de Coimbra

Search results

    Julii Firmici Materni Junioris Siculi ... Astronomic[o]n libri VIII

    Firmicus Maternus, Julius

    per Joannem Hervagium, 1551

    full